Kansallisdemokraatit

logo

OMA KANSA ENSIN

 

Me Kansallisdemokraatit olemme maamme tilasta ja tulevaisuudesta huolestuneita suomalaisia, ja kyllästyneitä Suomen poliittiseen vaihtoehdottomuuteen ja kansan edun vastaiseen politiikkaan.

 

Kansallisesti solidaarinen, vapaa ja vahva kansanvaltainen yhteiskunta on poliittinen tavoitteemme.

 

Tule mukaan luomaan uutta Suomea! Tutustu ohjelmaamme ja täytä kannattajakortti.

 

Mielipiteitä

 

Suomen ylisuuri hallintovirkakoneisto nielee kansalle kuuluvaa valtaa itselleen, ja kuluttaa tarpeettomasti kansallisia voimavarojamme. Silti kansalaisia ei kyetä kohtelemaan tasapuolisesti.

 

1990-luvun laman jälkeinen taloudellinen kasvu ei kohdannut tasapuolisesti koko kansaa, eikä tilanne ole tänäkään päivänä kovin ruusuinen jatkuvine irtisanomisineen. Monet lapset ja nuoret ovat joutuneet kasvamaan niukoissa olosuhteissa ja koulutusresurssien puutteessa.

 

Maata rakentaneita ja ylläpitäneitä eläkeläisiä ja sotaveteraaneja on kohdeltu kiittämättömästi, ja suorittavan työn tekijät ovat monesti jääneet paitsi työnantajansa menestyksestä. Yhteiskunnalliset vaikuttajat eivät välitä.

 

Yksityisen elinkeinon harjoittajien työtä on haitattu monesti tarpeettomalla byrokratialla, ja meitä kaikkia suomalaisia rasittaa korkea verotus, jota voitaisiin alentaa hallintovirkakoneistoa pienentämällä vaarantamatta kuitenkaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelutasoa.

 

Suomen kansan ja kulttuurin uhkaaminen vierasperäisillä vaikutteilla sekä nykyinen globalisaatio- ja Euroopan liittovaltio -kehitys ovat mielestämme ristiriidassa Suomen itsenäisyyden ja kansamme itsemääräämisoikeuden kanssa.

 

Suomalaiset Kansallisdemokraatit rakentavat kansallisesti solidaarista, vapaata ja vahvaa kansanvaltaista yhteiskuntaa, joka pystyy puuttumaan havaittuihin ongelmiin ja korjaamaan ne.

 

Rakentuva puolueemme on nouseva vastavoima, joka ei tunne puoluekuria vaan jokainen jäsenemme ja tulevat valtuutetut sekä kansanedustajat toteuttavat politiikkaansa äänestäjilleen antamansa lupauksen mukaisesti. Jos tunnet tässä olevat asiat läheisiksi itsellesi, tule mukaan, niin yhdessä luomme puolueen, jonka suomalaiskansallisten perusarvojen varaan rakennamme kansan luottamusta nauttivan politiikan tekijän. Yhdessä voimme korjata havaitut yhteiskunnalliset ongelmat.

 

Aatteellinen tausta

 

Aatteellinen perintömme pohjautuu valistuksen aikaan ja siitä juontuviin vapausliikkeisiin. Yhtä lailla kuin ylikansallisten imperiumien valtaa vastaan käyneet vapaustaistelijat, myös sosiaalista vääryyttä vastaan käynyt työväenliike on kunnioittamaamme historiaa. Vanhat poliittiset rakenteet eivät ole kuitenkaan kyenneet vastaamaan nykypäivän haasteisiin.

 

Suomalaiset Kansallisdemokraatit ovat osa uutta eurooppalaista kansallismielistä ideologiavirtausta, joka on tavallisten ihmisten vastaisku erilaisille kasvottomille ylikansallisille vallantavoittelijoille. Puolueena Kansallisdemokraatit pyrkii tuomaan kansallismielisen maailmankuvan Suomen harjoittaman politiikan perustaksi.

 

Kansallismielisen maailmankuvan ytimen muodostaa ajatus, että jokaisella kansalla ja kulttuurilla on kiistämätön oikeus olemassaoloon ja itsensä hallitsemiseen. Tämä määritelmä rakentaa jo sisäänsä kansanvaltaisen tavoitteen, mutta korostaaksemme sitoutumistamme perinteiseen suomalaiseen kansanvaltaiseen järjestelmään, olemme nimeemme valinneet sanan demokratia. Me emme tahdo joukkoomme henkilöitä, jotka eivät aatteellisesti sitoudu kansanvaltaan.

 

Kansallisdemokraattien toimintatapoihin kuuluu avoin, aatetta kehittävä keskustelu, vapaa tiedonkulku ja jäsenten yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa aatteen, liikkeen ja yhteiskunnan tulevaisuuden puolesta.

 

Kansallisdemokraatteja yhdistää keskinäinen luottamus, yhteiset arvot ja asenteet sekä vilpitön halu toimia oman kansan ja maailman parhaaksi.